ปิดโหวตแล้วค่ะ
0.32%
0.51%
53.17%
0.17%
42.99%
2.71%
0.13%
-
34.11%
0.90%
0.30%
0.57%
6.15%
52.67%
3.61%
1.44%
0.25%
-
0.06%
0.07%
36.49%
11.90%
50.00%
0.56%
0.93%
13.78%
1.07%
81.85%
1.23%
1.10%
0.39%
0.58%
-
4.30%
42.59%
0.45%
0.68%
0.36%
4.58%
47.05%
-
0.28%
5.10%
51.44%
41.80%
0.15%
1.22%
0.02%
0.36%
22.52%
0.59%
74.66%
0.06%
1.72%
0.08%
-
23.03%
2.90%
70.82%
0.32%
0.20%
0.38%
2.35%
-
21.48%
0.94%
30.52%
40.96%
0.70%
1.64%
3.76%
Untitled Document